fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędzia Paweł Juszczyszyn wygrywa proces o ochronę dobrego imienia

Sędzia Paweł Juszczyszyn
Fotorzepa, Jakub Czermiński
Sąd okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w procesie o ochronę dóbr osobistych , jaki sędzia Juszczyszyn wytoczył Skarbowi Państwa - Sądowi Najwyższemu. Sąd uznał, że decyzja o zawieszeniu Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji o 40 proc nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

Wyrok, jak informuje SO w Olsztynie zapadł zaocznie.

Stało się tak, ponieważ odpowiedź na pozew w tej sprawie wpłynęła po upływie wyznaczonego przez sąd terminu.

Zgodnie z treścią artykułu 339 paragraf 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie.

Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie mu usunięcia ww uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego (ta została opublikowana w zakładce "Baza Orzeczeń" z opisem „uchwała SN z 4 lutego 2020 r.) oraz zakazuje pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego, w tym w urzędowym zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego,

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 roku. Od tamtej pory nie orzeka, mimo iż wielokrotnie wnosił do prezesa macierzystego sądu (Macieja Nawackiego - prezesa Sądu Rejonowego w szczecinie) o przywrócenie go do pracy. Jego uposażenie jest obniżone o 40 proc. Na początku czerwca bieżącego roku Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął Sąd Najwyższy.

Sygn. akt I C 593/21

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA