Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monitor wolnej przedsiębiorczoœci

Opinie

Zamach na prywatnoœć

Założenia projektu ustawy antykorupcyjnej sš szczytne, ale jej ofiarami będš władze prywatnych spółek, bo ograniczy ona ich konstytucyjne prawa i wolnoœci.

Firma

Jawnoœć uderzy w prywatne firmy

Spółki z mieszanym kapitałem, także mniejszoœciowym Skarbu Państwa czy samorzšdów, znajdš się pod specjalnym nadzorem. Dlaczego? Niewielu potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Firma

Kolos RODO nadchodzi

RODO? Czy Rodos? Nie byłem – powiedział mi niedawno znajomy prowadzšcy firmę, gdy zagadnšłem go o nadchodzšcš wielkimi krokami reformę w ochronie danych. Częœć zainteresowanych...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Odnalazł się zaginiony resort

Przez cztery dni, od wtorku 9 stycznia do pištku 12 stycznia, branża nieruchomoœciowa zastanawiała się, kto w rzšdzie przejmie odpowiedzialnoœć za jej losy. Zaniepokojeni...

Blogi

Nieustraszeni pogromcy pożyczek

W słusznej skšdinšd walce z cwaniakami unikajšcymi podatków fiskus coraz częœciej posuwa się za daleko. Tworzy przepisy wišżšce ręce wszystkim przedsiębiorcom. Sprawiajšce, że...

Blogi

Ułatwiajmy zatrudnianie cudzoziemców

Polska gospodarka nabrała rozpędu i firmy potrzebujš coraz więcej pracowników. Do Polski napływa szeroka ich fala, przede wszystkim z Ukrainy, ale i Białorusi. Sš chwaleni przez...

Blogi

Coraz więcej regulacji w sektorze bankowym

Polscy bankowcy czujš się przytłoczeni nowymi wymogami narzucanymi przez państwo. Odbije się to na jakoœci usług bankowych i wstrzyma przygotowywane przez banki nowe rozwišzania...

Wywiady

ZapowiedŸ chaosu na rynku pracy

Projekt nowej dyrektywy unijnej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zamiast uproszczeń przynosi zapowiedŸ nowych utrudnień i zwiększenia obcišżeń...

Blogi

Popłynęli z pršdem

Rzšdowe plany rozwoju elektromobilnoœci w Polsce sš tak ambitne, że wydaje się, iż w tej dziedzinie przeœcigniemy Niemców, a może nawet Norwegów, stajšc się motoelektrycznym...

Blogi

Gorsza odsłona UKE

Nowy portal internetowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej utrudnia zainteresowanym dostęp do informacji publicznej.

Blogi

Zajmijmy się osobowoœciš prawnš robotów

Kiedy w Polsce jesteœmy œwiadkami głównie politycznych przepychanek, na œwiecie trwajš wytężone prace nad rozwojem i usankcjonowaniem nowatorskich rozwišzań technologicznych,...

Blogi

Małe firmy na łasce fiskusa?

Dla mikroprzedsiębiorstw mechanizm tzw. podzielonej płatnoœci może okazać się poważnym utrudnieniem w prowadzeniu codziennego biznesu.

Blogi

Alarm dla biopaliw

Nowelizacja przepisów dotyczšcych udziału energii odnawialnej w transporcie uderzy w przedsiębiorców, którzy już zainwestowali w przystosowanie swojej działalnoœci do unijnej...

Blogi

Ułatwienie, które niewiele ułatwia

Polskim przedsiębiorcom, którzy chcš zatrudnić Ukraińców, nie opłaca się korzystać z przygotowanej dla nich uproszczonej procedury administracyjnej. A planowane zmiany sš...

Example Alt
eWydanie