Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędzia Marek Jaskulski kandyduje do KRS. Iustitia wzywa go do ustšpienia

Fotorzepa
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezwało w uchwale sędziego Marka Jaskulskiego do natychmiastowego ustšpienia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia" zwróciło się do sędziów, którzy zgodzili się kandydować do Krajowej Rady Sšdownictwa na zasadach okreœlonych w nowelizacji z 8 grudnia 2017 r., o rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Jak podkreœlono, osoby te postšpiły wbrew jednoznacznej uchwale nr 7 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Mszczonowie z dnia 2 kwietnia 2017 r.

- Udział w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sšdownictwa œwiadczy o braku poszanowania dla wartoœci i celów statutowych Stowarzyszenia, wœród których zasadniczš rolę odgrywa umacnianie niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów - napisano w uchwale.

Jednoczeœnie Zebranie Delegatów wezwało sędziego Marka Jaskulskiego do natychmiastowego ustšpienia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL