fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 września 2019 r.

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 3 grudnia 2019 r. (DzU z 2 września 2019 r., poz. 1667)

• rozporządzenie ministra energii z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019 (DzU z 2 września 2019 r., poz. 1669)

• rozporządzenie ministra energii z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji (DzU z 2 września 2019 r., poz. 1670)

• rozporządzenie ministra energii z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (DzU z 2 września 2019 r., poz. 1671)

• ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (DzU z 2 września 2019 r., poz. 1673)

• ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5 który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 9 września 2019 r., poz. 1716)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1763)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1766)

• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1767)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA