fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 maja 2019 r.

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. c który wejdzie w życie 8 czerwca (DzU z 7 maja 2019 r., poz. 832)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (DzU z 7 maja 2019 r., poz. 834)

- ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 7 maja 2019 r., poz. 836)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU z 7 maja 2019 r., poz. 837)

- rozporządzenie ministra energii z 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (DzU z 21 maja 2019 r., poz. 956)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA